Ruch odgrywa znaczącą rolę w procesie uczenia się małych dzieci.

Edukacja przez ruch to pedagogiczny system kształcenia. Jest to nowoczesny system przeznaczony do prowadzenia kształcenia i wychowania dzieci, realizujący założenia integracji sensorycznej, wspomagający procesy zapamiętywania oraz uczenia się.

System jest zbiorem ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje rozwijającego się organizmu, które opierają się na naturalnych formach ruchu dziecka, wyprowadzonych z ruchu swobodnego lub rytmicznego. Każde ćwiczenie zaproponowane uczestnikom zabaw i zawiera zaplanowany swobodny, a potem celowy ruch, wywołuje korzystne emocje motywujące do indywidualnej i zbiorowej aktywności oraz ma charakter poznawczy oraz rozwija mowę. Dodatkowo działaniom dzieci towarzyszy rytmizowany tekst lub muzyka, co sprzyja uzyskaniu płynności i sprawności ruchowej.