Istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci.

Wychowawca jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Od jego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie żłobkowym w każdej sferze swojego rozwoju – od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) począwszy, poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym.

Wiedząc, jak ważną rolę w życiu dziecka pełni wychowawca staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Nasi opiekunowie nieustannie motywują maluszki do odkrywania świata oraz dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.


ciocia-dorota Ciocia Dorota Agata

Jestem urodzoną optymistką, kreatywną i chętną do działania oraz otwartą na to, co niesie ze sobą życie. Nie boję się wyzwań, a postawione cele realizuję przez zaangażowanie, pracowitość oraz dobrą organizację. Odkąd pamiętam dzieci stanowiły ważną cześć mojego życia zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Doświadczenie zdobyłam podczas studiów pedagogiczno-muzycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbywając liczne praktyki z dziećmi w różnym wieku oraz w moim domu rodzinnym. Praca z maluchami przysparza mi mnóstwa pozytywnej energii i emocji. Obserwując dzieci uczę się od nich optymistycznej postawy do świata, czerpiąc inspirację i motywację do działania.


Kadra 1Ciocia Kasia

Jestem absolwentką wydziału Pedagogiki i Psychologii na UMCS z tytułem magistra pedagogiki przedszkolnej z wczesnoszkolną. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam głównie dzięki pracy w brytyjskim przedszkolu gdzie zajmowałam się dziećmi w wieku od 11 miesięcy do 4 lat. Cechuje mnie pogodna osobowość, cierpliwość i ciekawość świata. W pracy z dziećmi najważniejszy jest dla mnie ich uśmiech i wieloaspektowy rozwój. Prywatnie jestem miłośniczką podróży i muzyki granej na żywo.


Kadra 2 Ciocia Jola

Z zaangażowaniem, pasją i uśmiechem podchodzę do pracy z dziećmi, każdy ich sukces jest dla mnie powodem do radości. Jestem osobą ambitną, kreatywną, o pogodnym usposobieniu. Tytuł magistra uzyskałam na UMCS kończąc psychologię rodziny oraz pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą z terapią pedagogiczną, a doświadczenie zdobyłam podczas odbywania praktyk psychologiczno-pedagogicznych. W wolnej chwili spędzam czas z rodziną, kolekcjonuję słonie oraz zajmuję się nail artem.


Kadra 3 Ciocia Kasia

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a także Szkołę Muzyczną I st. w Świdniku. Uważam się za osobę ciepłą, kreatywną oraz pozytywnie nastawioną do życia. W pracy liczy się dla mnie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do rozwoju dziecka poprzez zabawy ruchowe, czytanie czy zajęcia plastyczne.

 


Kadra 4

Ciocia Ania

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Przyrodniczo -Humanistycznym
w Siedlcach o kierunku Edukacja Wieku Dziecięcego. Posiadam 5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, które zdobyłam podczas praktyk odbywanych na studiach oraz w poprzedniej pracy na stanowisku
opiekunki dziecięcej. Jestem osobą ciepłą, energiczną z głową pełną pomysłów. Lubię działać społecznie. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji. Najważniejsze w pracy jest dla mnie otoczenie dzieci opieką oraz stworzenie warunków do odpowiedniego rozwoju.

 


Kadra 5Ciocia Paulina

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas odbywania praktyk m.in. w szkole pod okiem pedagoga oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W trakcie edukacji nawiązałam współpracę z rodziną, w której opiekowałam się dziećmi, a po ukończeniu studiów odbyłam kurs doszkalający na opiekuna dziecięcego i pracowałam w żłobku. Uważam siebie za osobę pogodną, cierpliwą, a także odpowiedzialną. Rozwój dziecka i jego poczucie bezpieczeństwa stawiam na pierwszym miejscu, a jego uśmiech sprawia mi wiele radości i satysfakcji.


Kadra 6

Ciocia Asia

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Dotychczasowe doświadczenie zdobyłam odbywając praktyki w poradni psychologiczno – pedagogicznej, podczas półkolonii w szkole podstawowej oraz w rodzinnym domu. Ponadto jestem aktywnym wolontariuszem w Domu Dziecka. W pracy z dziećmi najważniejszy jest dla mnie spokój, uśmiech i budowanie ich poczucia bezpieczeństwa.

 


Kadra 7Ciocia Lidzia

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika Specjalna- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika), wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.  Obecnie na tej samej uczelni kontynuuje naukę na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się. Swoje doświadczenie zdobyłam podczas licznych praktyk w przedszkolach, w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, jak również w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych. Jestem osobą otwartą z poczuciem humoru. Praca z  dziećmi jest moją pasją. Obserwowanie rozwoju dzieci, ich zaangażowanie i wykonywanie zadań, sprawia mi wiele radości i zadowolenia. A uśmiech dziecka jest dla mnie bezcenny.

 


Kadra 8Ciocia Marta 

Jestem absolwentką studiów licencjackich  na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Umiejętności zawodowe uzyskałam podczas praktyk w szkole, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, a także udzielając się w wolontariacie. Pozytywnie patrzę na świat, angażuję się w powierzane pracę, a ukończenie liceum wojskowego nauczyło mnie cierpliwości i obowiązkowości. W kontaktach z dziećmi istotne jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa oraz uśmiech malucha.

 


Kadra 9Ciocia Dominika

Z wykształcenia jestem pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym. Licencjat ukończyłam ze specjalizacją terapii pedagogicznej, a tytuł magistra z profilaktyką społeczną. Od zawsze lubiłam zajęcia plastyczne, dlatego też posiadam kurs z arteterapii – terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą. Chętnie korzystam z arteterapii i jej różnych odłamów w pracy z grupą. W wolnym czasie uwielbiam czytać książki oraz wykonuję ozdoby z serwetek do przyozdobienia rodzinnego stołu. Jestem osobą, która lubi współpracę i dobrą atmosferę. W pracy z dziećmi cenię najbardziej rozwój – swój i najmłodszych.

 


Kadra 10

Ciocia Iza

Ukończyłam studia licencjackie – pedagogika opiekuńcza, studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna na wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas licznych praktyk studenckich, udziału w wolontariacie, wyjazdów kolonijnych jako opiekun, stażu w domu dziecka, a także w pracy w przedszkolu. Jestem osobą otwartą i pozytywnie nastawioną do świata. Praca z dziećmi sprawia mi mnóstwo przyjemności. Uśmiech na twarzy dziecka jest dla mnie najważniejszy.

 


Kadra 11

Ciocia Ola

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jestem osobą cierpliwą, wyrozumiałą, odpowiedzialną i spokojną. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Lubię wyszukiwać ciekawe zabawy, a następnie realizować swoje pomysły z najmłodszymi.

 


Kadra 12Ciocia Martyna

W roku 2013 uzyskałam tytuł magistra z zakresu pedagogiki przedszkolnej z terapia pedagogiczna na Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Całe swoje zawodowe życie związałam z dziećmi, począwszy od praktyk, które odbywałam w oddziale przedszkolnym, poprzez wychowawstwa w prywatnych żłobkach, aż do pracy w międzynarodowym przedszkolu językowym gdzie przez 5 lat pracowała jako nauczyciel wychowawca tworząc autorskie programy edukacyjne. Praca z dziećmi to moja pasja. Pomoc dzieciom w nabywaniu przez nie nowych umiejętności, rozwijanie ciekawości, wyobraźni, przy jednoczesnym uwzględnianiu indywidualności to cel mojej pracy, a uśmiech i radość dziecka jest największa nagrodą.