Istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci.

Wychowawca jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Od jego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie żłobkowym w każdej sferze swojego rozwoju – od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) począwszy, poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym.

Wiedząc, jak ważną rolę w życiu dziecka pełni wychowawca staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Nasi opiekunowie nieustannie motywują maluszki do odkrywania świata oraz dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.


ciocia-dorota Ciocia Dorota Agata

Jestem urodzoną optymistką, kreatywną i chętną do działania oraz otwartą na to, co niesie ze sobą życie. Nie boję się wyzwań, a postawione cele realizuję przez zaangażowanie, pracowitość oraz dobrą organizację. Odkąd pamiętam dzieci stanowiły ważną cześć mojego życia zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Doświadczenie zdobyłam podczas studiów pedagogiczno-muzycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbywając liczne praktyki z dziećmi w różnym wieku oraz w moim domu rodzinnym. Praca z maluchami przysparza mi mnóstwa pozytywnej energii i emocji. Obserwując dzieci uczę się od nich optymistycznej postawy do świata, czerpiąc inspirację i motywację do działania.


Kadra 1Ciocia Kasia

Jestem absolwentką wydziału Pedagogiki i Psychologii na UMCS z tytułem magistra pedagogiki przedszkolnej z wczesnoszkolną. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam głównie dzięki pracy w brytyjskim przedszkolu gdzie zajmowałam się dziećmi w wieku od 11 miesięcy do 4 lat. Cechuje mnie pogodna osobowość, cierpliwość i ciekawość świata. W pracy z dziećmi najważniejszy jest dla mnie ich uśmiech i wieloaspektowy rozwój. Prywatnie jestem miłośniczką podróży i muzyki granej na żywo.


Kadra 2 Ciocia Jola

Z zaangażowaniem, pasją i uśmiechem podchodzę do pracy z dziećmi, każdy ich sukces jest dla mnie powodem do radości. Jestem osobą ambitną, kreatywną, o pogodnym usposobieniu. Tytuł magistra uzyskałam na UMCS kończąc psychologię rodziny oraz pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą z terapią pedagogiczną, a doświadczenie zdobyłam podczas odbywania praktyk psychologiczno-pedagogicznych. W wolnej chwili spędzam czas z rodziną, kolekcjonuję słonie oraz zajmuję się nail artem.


Kadra 3 Ciocia Kasia

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a także Szkołę Muzyczną I st. w Świdniku. Uważam się za osobę ciepłą, kreatywną oraz pozytywnie nastawioną do życia. W pracy liczy się dla mnie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do rozwoju dziecka poprzez zabawy ruchowe, czytanie czy zajęcia plastyczne.

 


Kadra 4Ciocia Paulina

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas odbywania praktyk m.in. w szkole pod okiem pedagoga oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W trakcie edukacji nawiązałam współpracę z rodziną, w której opiekowałam się dziećmi, a po ukończeniu studiów odbyłam kurs doszkalający na opiekuna dziecięcego i pracowałam w żłobku. Uważam siebie za osobę pogodną, cierpliwą, a także odpowiedzialną. Rozwój dziecka i jego poczucie bezpieczeństwa stawiam na pierwszym miejscu, a jego uśmiech sprawia mi wiele radości i satysfakcji.

 


Kadra 5 Ciocia Marta

Jestem absolwentką studiów licencjackich  na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Umiejętności zawodowe uzyskałam podczas praktyk w szkole, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, a także udzielając się w wolontariacie. Pozytywnie patrzę na świat, angażuję się w powierzane pracę, a ukończenie liceum wojskowego nauczyło mnie cierpliwości i obowiązkowości. W kontaktach z dziećmi istotne jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa oraz uśmiech malucha.

 


Kadra 6

Ciocia Klaudia

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku: praca socjalna oraz  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku: Pedagogika specjalna ze specjalizacją: resocjalizacja z socjoterapią. Ukończyłam również studia podyplomowe  o kierunku „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkole” na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Dodatkowo ukończyłam kurs Terapia ręki oraz Pedagogika Montessori – edukacja i terapia. Moje doświadczenie zawodowe zaczęłam od pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym, następnie pracowałam z maluszkami jako opiekun w żłobku oraz w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. W wolnych chwilach  zajmuje się rozwijaniem swojego hobby, czyli szydełkowaniem i robótkami ręcznymi. W kontaktach z dziećmi staram się wykazywać empatią – dostrzegać i właściwie reagować na emocje swoich podopiecznych. Jestem zwolenniczką nurtu pedagogiki serca z takimi wartościami jak zapewnienie dziecku bezwarunkowej akceptacja oraz poczucia bezpieczeństwa.

 


Kadra 7Ciocia Dominika

Z wykształcenia jestem pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym. Licencjat ukończyłam ze specjalizacją terapii pedagogicznej, a tytuł magistra z profilaktyką społeczną. Od zawsze lubiłam zajęcia plastyczne, dlatego też posiadam kurs z arteterapii – terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą. Chętnie korzystam z arteterapii i jej różnych odłamów w pracy z grupą. W wolnym czasie uwielbiam czytać książki oraz wykonuję ozdoby z serwetek do przyozdobienia rodzinnego stołu. Jestem osobą, która lubi współpracę i dobrą atmosferę. W pracy z dziećmi cenię najbardziej rozwój – swój i najmłodszych.

 


Kadra 8Ciocia Asia

Z wykształcenia jestem absolwentką studiów licencjackich z Pedagogiki specjalnej, a tytuł magistra uzyskałam z Pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej i profilaktyki społecznej na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej. Doświadczenie zdobyłam podczas praktyk, wolontariatów oraz stażu, między innymi w Domu Dziecka, Bursie szkolnej czy Szkole Podstawowej i Ponadpodstawowej. Praca w żłobku od zawsze była moim marzeniem, gdyż daje ogrom radości i satysfakcji. Uśmiech dziecka, jego rozwój i akceptacja oraz zaufanie rodziców jest najpiękniejszą nagrodą za trud i moje zaangażowanie.

 


Kadra 9

Ciocia Lidzia

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika Specjalna- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika), wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.  Obecnie na tej samej uczelni kontynuuje naukę na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się. Swoje doświadczenie zdobyłam podczas licznych praktyk w przedszkolach, w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, jak również w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych. Jestem osobą otwartą z poczuciem humoru. Praca z  dziećmi jest moją pasją. Obserwowanie rozwoju dzieci, ich zaangażowanie i wykonywanie zadań, sprawia mi wiele radości i zadowolenia. A uśmiech dziecka jest dla mnie bezcenny.