Istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci.

Wychowawca jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Od jego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie żłobkowym w każdej sferze swojego rozwoju – od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) począwszy, poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym.

Wiedząc, jak ważną rolę w życiu dziecka pełni wychowawca staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Nasi opiekunowie nieustannie motywują maluszki do odkrywania świata oraz dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.


ciocia-dorota Ciocia Dorota Agata

Jestem urodzoną optymistką, kreatywną i chętną do działania oraz otwartą na to, co niesie ze sobą życie. Nie boję się wyzwań, a postawione cele realizuję przez zaangażowanie, pracowitość oraz dobrą organizację. Odkąd pamiętam dzieci stanowiły ważną cześć mojego życia zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Doświadczenie zdobyłam podczas studiów pedagogiczno-muzycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbywając liczne praktyki z dziećmi w różnym wieku oraz w moim domu rodzinnym. Praca z maluchami przysparza mi mnóstwa pozytywnej energii i emocji. Obserwując dzieci uczę się od nich optymistycznej postawy do świata, czerpiąc inspirację i motywację do działania.


Kadra 1Ciocia Kasia

Jestem absolwentką wydziału Pedagogiki i Psychologii na UMCS z tytułem magistra pedagogiki przedszkolnej z wczesnoszkolną. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam głównie dzięki pracy w brytyjskim przedszkolu gdzie zajmowałam się dziećmi w wieku od 11 miesięcy do 4 lat. Cechuje mnie pogodna osobowość, cierpliwość i ciekawość świata. W pracy z dziećmi najważniejszy jest dla mnie ich uśmiech i wieloaspektowy rozwój. Prywatnie jestem miłośniczką podróży i muzyki granej na żywo.


Kadra 2

Ciocia Paulina

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas odbywania praktyk m.in. w szkole pod okiem pedagoga oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W trakcie edukacji nawiązałam współpracę z rodziną, w której opiekowałam się dziećmi, a po ukończeniu studiów odbyłam kurs doszkalający na opiekuna dziecięcego i pracowałam w żłobku. Uważam siebie za osobę pogodną, cierpliwą, a także odpowiedzialną. Rozwój dziecka i jego poczucie bezpieczeństwa stawiam na pierwszym miejscu, a jego uśmiech sprawia mi wiele radości i satysfakcji.


Kadra 3

Ciocia Magda

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Obecnie kontynuuje naukę na tej samej uczelni. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując jako niania oraz w trakcie praktyk w szkołach i przedszkolach. Jestem osobą cierpliwą, opanowaną i uśmiechniętą. W wolnych chwilach uwielbiam czytać książki.


Kadra 4Ciocia Dominika

Z wykształcenia jestem pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym. Licencjat ukończyłam ze specjalizacją terapii pedagogicznej, a tytuł magistra z profilaktyką społeczną. Od zawsze lubiłam zajęcia plastyczne, dlatego też posiadam kurs z arteterapii – terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą. Chętnie korzystam z arteterapii i jej różnych odłamów w pracy z grupą. W wolnym czasie uwielbiam czytać książki oraz wykonuję ozdoby z serwetek do przyozdobienia rodzinnego stołu. Jestem osobą, która lubi współpracę i dobrą atmosferę. W pracy z dziećmi cenię najbardziej rozwój – swój i najmłodszych.


Kadra 5Ciocia Asia

Z wykształcenia jestem absolwentką studiów licencjackich z Pedagogiki specjalnej, a tytuł magistra uzyskałam z Pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej i profilaktyki społecznej na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej. Doświadczenie zdobyłam podczas praktyk, wolontariatów oraz stażu, między innymi w Domu Dziecka, Bursie szkolnej czy Szkole Podstawowej i Ponadpodstawowej. Praca w żłobku od zawsze była moim marzeniem, gdyż daje ogrom radości i satysfakcji. Uśmiech dziecka, jego rozwój i akceptacja oraz zaufanie rodziców jest najpiękniejszą nagrodą za trud i moje zaangażowanie.


Kadra 6

Ciocia Lidzia

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika Specjalna- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika), wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.  Obecnie na tej samej uczelni kontynuuje naukę na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się. Swoje doświadczenie zdobyłam podczas licznych praktyk w przedszkolach, w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, jak również w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych. Jestem osobą otwartą z poczuciem humoru. Praca z  dziećmi jest moją pasją. Obserwowanie rozwoju dzieci, ich zaangażowanie i wykonywanie zadań, sprawia mi wiele radości i zadowolenia. A uśmiech dziecka jest dla mnie bezcenny.


Kadra 7 Ciocia Kasia

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a także Szkołę Muzyczną I st. w Świdniku. Uważam się za osobę ciepłą, kreatywną oraz pozytywnie nastawioną do życia. W pracy liczy się dla mnie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do rozwoju dziecka poprzez zabawy ruchowe, czytanie czy zajęcia plastyczne.