Bezpieczna i przyjaznaprzestrzeń dla Twojej rodziny.

Dom, rodzina – tu wszystko się zaczyna. Naszym celem jest stworzenie miejsca przyjaznego rodzinie, które pozwala na wspólną zabawę, dialog i wymianę doświadczeń, gdzie dzieci będą odkrywać swoje pasje i talenty, będą miały możliwość wszechstronnego poznania świata.

Dziennna opieka nad dziećmi do lat 3

Żłobek prowadzony przez ludzi z pasją, dla których uczciwość, odpowiedzialność i zaangażowanie to wartości, dzięki którym zawdzięczają zaufanie rodziców.

 • Zapisy

  Zapisy dzieci prowadzone są przez cały rok kalendarzowy. Podstawą do zawarcia umowy jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dziecka.

  Więcej informacji

 • Ważny jest PLAN

  Nasz dzień jest zaplanowany i uporządkowany dzięki temu maluchy wiedzą czego mogą się spodziewać.

  Więcej informacji

 • Opłaty

  Opłaty w żłobku uzależnione są od aktualnych dotacji resortowych oraz dotacji z budżetu gminy.

  Więcej informacji

Wysokie standardy

Dostarczając najwyższą jakość usług kładziemy szczególny nacisk na standardy bezpieczeństwa w naszej pracy.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Małe dziecko musi mieć zapewnioną stałą uwagę, wsparcie czy pomoc osoby dorosłej – zapewnia to warunki do budowania wysokiej jakości relacji między opiekunami i dziećmi. Dlatego bardzo ważny jest właściwy stosunek liczby opiekunów do liczby dzieci.

Oferta żłobka maluch.net 1

Wsparcie rodziny

Kładziemy duży nacisk na szczery kontakt z rodzicami naszych podopiecznych. Współdziałamy w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Rozwój emocjonalny malucha

Porozumiewając się z dorosłymi, dziecko wprost wyraża swoje pragnienia i potrzeby. Najważniejszą rolą w rozwoju dziecka do lat 3 pęłnią rodzice dziecka.

Oferta żłobka maluch.net 2

Ruch i swobodna zabawa

Ruch i swobodna zabawa jest podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój dziecka.

Rozwój motoryczny i intelektualny

Staramy się, aby rozwjać umysł Twojego dziecka i sprawiać, że jakość czasu, który razem spędzamy wzbogacić o nowe wartości. Nauczyć dziecko myśleć i pomagać w wychowywaniu dziecka zdolnego i szczęśliwego

Oferta żłobka maluch.net 3

Kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych

 

Przekazać wartości

Staramy się, aby pielęgnować wrażliwość dziecka oraz podkreślić przynależność do wspólnoty lokalnej, narodowej, europejskiej, globalnej. Tworzyć poprawne relacje w grupie.

Oferta żłobka maluch.net 4

Stosowane metody pracy z dzieckiem w wieku lat 3

Storytelling

Wychowanie przez opowiadanie

Opowiadania dla dzieci z morałem kształtują przeżycia artystyczne, formują ich potrzeby psychiczne oraz nastawienia. Na psychikę młodego czytelnika oddziaływują poprzez wzbudzanie w nim przeżyć uczuciowych, które z kolei pobudzają aktywność poznawczą. Opowiadania z morałem oddziaływują również na kształtowanie wartościowych postaw i potrzeb poznawczych.

Zobacz więcej

Edukacja przez ruch

Education Through Movement

Edukacja przez ruch, proponuje zajęcia oparte na ruchu, co ma swój bezpośredni wpływ na rozwój dziecka. Poprawia koncentrację, tempo pracy oraz umożliwia pełniejszy rozkwit we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Działaniom dzieci towarzyszy rytmizowany tekst lub muzyka, co sprzyja uzyskaniu płynności i sprawności ruchowej.

Zobacz więcej

Edukacja przez muzykę

Muzyka jest niezwykle istotnym elementem w rozwoju każdego człowieka. Edwin Gordon, wybitny muzyk i pedagog, porównuje naukę muzyki do nauki mowy. Dziecko uczy się mówić w sposób “całościowy”, wsłuchując się w to, co mówią do niego mama czy tata.

Zobacz więcej

Strategiczne podmioty współpracujące:

logo umcs logo UP


MRPIPS

Placówka realizuje program MALUCH Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Żłobek Uniwersytecki

Uczelnie przyjazne rodzinom

W rekrutacji do żłobka priorytetowo przyjmujemy dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez Uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz Uczelni.

Zobacz więcej