Image

Bezpieczna i przyjazna przestrzeń dla Twojej rodziny.

Dom, rodzina - tu wszystko się zaczyna. Naszym celem jest stworzenie miejsca przyjaznego rodzinie, które pozwala na wspólną zabawę, dialog i wymianę doświadczeń, gdzie dzieci będą odkrywać swoje pasje i talenty, będą miały możliwość wszechstronnego poznania świata.

Wysokie standardy

Dostarczając najwyższą jakość usług kładziemy szczególny nacisk na standardy bezpieczeństwa w naszej pracy.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Małe dziecko musi mieć zapewnioną stałą uwagę, wsparcie czy pomoc osoby dorosłej – zapewnia to warunki do budowania wysokiej jakości relacji między opiekunami i dziećmi. Dlatego bardzo ważny jest właściwy stosunek liczby opiekunów do liczby dzieci.

Wsparcie rodziny

Kładziemy duży nacisk na szczery kontakt z rodzicami naszych podopiecznych. Współdziałamy w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Rozwój emocjonalny malucha

Porozumiewając się z dorosłymi, dziecko wprost wyraża swoje pragnienia i potrzeby. Najważniejszą rolą w rozwoju dziecka do lat 3 pęłnią rodzice dziecka.

Ruch i swobodna zabawa

Ruch i swobodna zabawa jest podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój dziecka.

Rozwój motoryczny i intelektualny

Staramy się, aby rozwjać umysł Twojego dziecka i sprawiać, że jakość czasu, który razem spędzamy wzbogacić o nowe wartości. Nauczyć dziecko myśleć i pomagać w wychowywaniu dziecka zdolnego i szczęśliwego

Kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych

 

Przekazać wartości

Staramy się, aby pielęgnować wrażliwość dziecka oraz podkreślić przynależność do wspólnoty lokalnej, narodowej, europejskiej, globalnej. Tworzyć poprawne relacje w grupie.

Stosowane metody pracy z dzieckiem w wieku lat 3

Storytelling

Wychowanie przez opowiadanie

Opowiadania dla dzieci z morałem kształtują przeżycia artystyczne, formują ich potrzeby psychiczne oraz nastawienia. Na psychikę młodego czytelnika oddziaływują poprzez wzbudzanie w nim przeżyć uczuciowych, które z kolei pobudzają aktywność poznawczą. Opowiadania z morałem oddziaływują również na kształtowanie wartościowych postaw i potrzeb poznawczych.

Zobacz więcej

Edukacja przez ruch

Education Through Movement

Edukacja przez ruch, proponuje zajęcia oparte na ruchu, co ma swój bezpośredni wpływ na rozwój dziecka. Poprawia koncentrację, tempo pracy oraz umożliwia pełniejszy rozkwit we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Działaniom dzieci towarzyszy rytmizowany tekst lub muzyka, co sprzyja uzyskaniu płynności i sprawności ruchowej.

Zobacz więcej

Edukacja przez muzykę

Muzyka jest niezwykle istotnym elementem w rozwoju każdego człowieka. Edwin Gordon, wybitny muzyk i pedagog, porównuje naukę muzyki do nauki mowy. Dziecko uczy się mówić w sposób "całościowy", wsłuchując się w to, co mówią do niego mama czy tata.

Zobacz więcej
Strategiczne podmioty współpracujące:
logo umcs logo UP
MRPIPS
Placówka realizuje program MALUCH Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Żłobek Uniwersytecki

Uczelnie przyjazne rodzinom

W rekrutacji do żłobka priorytetowo przyjmujemy dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez Uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz Uczelni.

Zobacz więcej

Żłobek Uniwersytecki maluch.net w Lublinie to miejsce, gdzie dzieci odkrywają swoje pasje i talenty, mają możliwość wszechstronnego poznania świata. Dzięki autorskim programom edukacyjnym, kołom zainteresowań, warsztatom edukacyjnym, spotkaniom z ludźmi specjalizującymi się w różnych dziedzinach oraz możliwościom jakie daje duży, nowoczesny obiekt tworzymy miejsce, gdzie młody człowiek zaczyna swoją życiową drogę.
W Żłobku Uniwersyteckim maluch.net dziecko uczy się odkrywania, eksperymentowania, wzbudza własną ciekawość poznawczą. Zdobywa narzędzia, dzięki którym w przyszłości będzie lepiej radziło sobie w każdej dziedzinie życia.

Zabrania się kopiowania, wykorzystywania i rozpowszechniania treści i zdjęć zamieszczanych na niniejszej stronie.
Żłobek UMCS Żłobek UP
Top