Nasze żłobki przyuczelniane:

Żłobek maluch.net Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, ul. Langiewicza 16, 20-032 Lublin
Żłobek maluch.net Uniwersytetu Przyrodniczego, ul.  Bema 1, 20-045 Lublin

W rekrutacji do żłobka priorytetowo traktujemy studentów i pracowników naukowych, oraz wszystkich zatrudnionych na umowy cywilnoprawne podpisane z Uczelniami.

Żłobki zlokalizowane zostały w ścisłym centrum miasteczka akademickiego. Nasze żłobki mieszczą się w niedalekiej odległości od Rektoratu i Głównego Kampusu oraz usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie Domów Studenckich UMCS i UP. Uczelnia przyjazna rodzicom jest wyznacznikiem innowacyjności oraz wspierania równości w dostępie do nauki.

Dziś dobre uczelnie rozpoznaje się nie tylko po doskonałej ofercie dydaktycznej, ale także po tym jak wsłuchują się
w potrzeby swoich studentów i pracowników. Żłobki na uczelniach są ważnym krokiem w tworzeniu na uczelniach środowiska przyjaznego rodzicom.

Oczywista potrzeba rodziny 

Dużo studentów uczy się z dala od domu rodzinnego.  Rodzicielstwo nie powinno być przeszkodą w realizowaniu założonych planów życiowych. Brak możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem zmusza często do przerwania studiów bądź pracy naukowej, a nawet rezygnacji z kontynuowania nauki. Wynika ze statystyk, że kobiety z wyższym wykształceniem częściej odkładają decyzję o macierzyństwie. Wśród nich różnica między faktyczną a zamierzoną liczbą dzieci jest największa i rośnie wraz z przechodzeniem do wyższych poziomów wykształcenia. Tłem tego zjawiska jest brak możliwości godzenia wybranych przez siebie funkcji życiowych oraz konieczność wyboru między rozwojem naukowym i zawodowym a rodziną. Taka sytuacja jest niesprawiedliwa i jest stratą z punktu widzenia całego społeczeństwa, ale przede wszystkim z perspektywy jednostki i jej niezrealizowanej potrzeby. Potrzeby, która w sposób oczywisty wpływa na satysfakcję i jakość życia. 

W związku z brakiem jakichkolwiek rozwiązań młodzi rodzice często nie mają możliwości rozwoju naukowego
i zawodowego, co szczególnie dotyka matki, które poza uwarunkowaniami kulturowymi, ograniczającymi aktywność kobiet w ogóle, jako matki napotykają na dodatkowe przeszkody. Studentkom i pracownicom naukowym na uczelniach brakuje podjazdów dla wózków, przewijaków, a także kącików czy świetlic, gdzie możliwe byłoby zostawienie dziecka na czas egzaminu lub załatwiania formalności w punkcie obsługi studenta. Pracownicom akademickim brakuje zaś możliwości elastycznego ustawienia godzin pracy. Uczelnie wyższe torują drogę nowym standardom współżycia społecznego. To tu kształtują się postawy młodych ludzi – pracowników oraz pracownic naukowych, a także przyszłych pracodawców i pracodawczyń w sektorze biznesu. Dlatego bez zaangażowania środowiska akademickiego trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek przemiany na ogólnospołeczną skalę.

Żłobki uczelniane są niezastąpionym elementem zakładowej polityki wspierającej młodych rodziców. Pozwalają godzić pracę/naukę z życiem rodzinnym oraz ułatwiają zdobycie miejsca w placówkach, co jest istotne m.in. dla doktorantów, których status ogranicza dostęp ich dzieci do placówek publicznych. Punkty te powinny udostępniać miejsca zarówno dla dzieci studentów i studentek, jak również pracowników naukowych, a także całej kadry zakładowej, w tym pracowników administracji, obsługi technicznej czy szatni.