Podstawowe założenia Standardów:

• Okres między urodzeniem a 3 rokiem życia jest zasadniczy dla tworzenia się zdrowej i silnej osobowości oraz w ogromnym stopniu determinuje postawę dziecka wobec otaczającego je świata w całym jego późniejszym życiu.

• Decydująca dla jakości działań jest właściwa opieka i absolutna konieczność dostarczenia dziecku pozytywnych doświadczeń z nowymi opiekunami.

• Małe dziecko musi mieć zapewnioną stałą uwagę, wsparcie czy pomoc osoby dorosłej – zapewnia to warunki do budowania wysokiej jakości relacji między opiekunami i dziećmi. Dlatego bardzo ważny jest właściwy stosunek liczby opiekunów do liczby dzieci.

• Rodzice, jako osoby najbliższe dzieciom, powinni aktywnie włączać się w asystowanie opiekunom.

• Ruch i swobodna zabawa jest podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój dzieci.

• Głównym zadaniem opiekunów jest stworzenie środowiska edukacyjnego, odpowiadającego bieżącym potrzebom dzieci.

Żłobek poprzez swoje działania :

  • zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w żłobku
  • promuje zachowania warunkujące bezpieczeństwo i zdrowie
  • tworzy warunki do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach aktywności
  • wspiera rozwój intelektualny oraz samorealizację własnego potencjału
  • kształtuje wrażliwość muzyczną oraz estetyczną
  • rozwija sprawność motoryczną, zdrowy styl życia i nawyki higieniczne
  • odkrywa i rozwija zdolności malucha
  • zachęca do szanowania środowiska, w którym żyjemy
  • kształtuje postawy patriotyczne
  • stawia na wartości chrześcijańskie