Wychowanie przez opowiadanie

Opowiadania dla dzieci z morałem kształtują przeżycia artystyczne, formują ich potrzeby psychiczne oraz nastawienia. Na psychikę młodego czytelnika oddziaływuje poprzez wzbudzanie w nim przeżyć uczuciowych, które z kolei pobudzają aktywność poznawczą. Opowiadania z morałem oddziaływują również na kształcenie wartościowych postaw i potrzeb poznawczych.

Można mówić dużo, można mówić na temat, ale kiedy mówi się nieciekawie, nie ma co liczyć na szerokie grono odbiorców. Mówienie to sztuka, warto o tym pamiętać w szczególności w odniesieniu do edukacji. Storytelling, czyli po polsku opowiadanie historii, to technika pobudzania wyobraźni słuchaczy za pomocą opowiadania. Historie wzbudzają emocje i rodzą obrazy, czyli aktywizują prawą półkulę mózgu. Sprzyja to lepszemu zapamiętywaniu oraz przyspiesza proces nauki. Opowiadanie to także szansa na zrozumienie zachowań, zidentyfikowanie się z bohaterem czy zmotywowanie do działania. Dla dzieci to też często najbardziej przystępna forma zrozumienia różnych zasad czy emocji.