Dobry wybór.

Zapisy do żłobka prowadzone są w ciągu całego roku kalendarzowego.
Termin przyjęcia dziecka jest uzależniony od ilości wolnych miejsc w żłobku.

Dane dziecka


Data urodzenia:

Dane rodziców

Mama/Opiekun prawnyTata/Opiekun prawnyJestem studentem, doktorantem lub osobą zatrudnioną przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie lub wykonującą zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

Jestem studentem, doktorantem lub osobą zatrudnioną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie lub wykonującą zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

Jestem osobą zamieszkującą gminę m. Lublin.

Informacje o stanie zdrowia dziecka

Proponowana data przyjęcia:

Inne informacje o dziecku:

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.